WIE ONS IS

Ons is ‘n evangeliese pinkster gemeente. Dit beteken dat die Bybel as die Woord van God geglo en die Heilige Gees deur Sy gawes en bediening persoonlik beleef kan word.  Ons HOOP, dat elkeen hier, saam met ons sal GLO dat, deur ons gebede, daar ‘n LIEFDE vir mekaar, vir elke stam, volk en taal, in hierdie land sal ontstaan…. en dat God ons sal seën met herlewing!

VISIE:
Ons wil ‘n gemeente wees wat uitreik na mense om hulle te begelei tot geestelike volwassenheid in Jesus Christus.

MISSIE:
Om deur die werking van die Heilige Gees Jesus Christus te verheerlik.

MOTTO:
Ps 118:24 – ”Dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees.”

TEKS:
Ps 122:1 – ”Ek was bly toe hulle vir my gesê het: Laat ons na die huis van die Here gaan.”

Ons glo…

ONS GEE HIER ‘N BEKNOPTE OORSIG OOR WAT ONS LEER EN GLO:

•Die Bybel is die onfeilbare Woord van die Here. 2 Tim 3:16
•Ons glo aan die Drie-Enige God, VADER, SEUN en HEILIGE GEES.
•Ons glo dat Jesus die HOOF is van die kerk/gemeente. Ef 4:15
•Die kerk of gemeente is die plek waar die Liggaam van Christus uitdrukking vind. 1 Kor 12:12-31
•Ons is EEN liggaam en lede van mekaar.
•Ons glo verder aan die onderdompelingsdoop van die gelowige. Matt 28:19
•Ons glo daaraan om die Heilige Gees in elke byeenkoms toe te laat om deur die openbaring van die Gawes mense te stig, te troos en te bemoedig. 1 Kor 14
•Ons glo dat Jesus weer gaan kom Hand 1:11
•Ons glo aan die hiernamaals waar daar ‘n Nuwe Hemel en Nuwe Aarde sal wees waarin geregtigheid sal woon. Open 21,22
•Ons glo aan die doping met die Heilige Gees en spreke in tale as Bybelse bewys daarvan. Hand 2:4; Hand 2:38-39
•Ons glo dat ‘n tiende van ons inkomste aan die Here behoort. Mal 3:10, 2 Kor 9:6-7