Preke

VISIE:
Ons wil ‘n gemeente wees wat uitreik na mense om hulle te begelei tot geestelike volwassenheid in Jesus Christus.

MISSIE:
Om deur die werking van die Heilige Gees Jesus Christus te verheerlik.

MOTTO:
Ps 118:24 – ”DIT IS DIE DAG WAT DIE HERE GEMAAK HET, LAAT ONS DAAROOR JUIG EN BLY WEES.”
TEKS:
Ps 122:1 – ”EK WAS BLY TOE HULLE VIR MY GESE HET: LAAT ONS NA DIE HUIS VAN DIE HERE GAAN.”